ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 έχει καθοριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος Ειδικό Πλαίσιο Κώδικα Δεοντολογίας που αναφέρεται στον Ν. 4224/2013 για την διαχείριση λογαριασμών στους οποίους παρουσιάζεται ληξιπρόθεσμη οφειλή για διάστημα μικρότερο ή ίσο τριών μηνών, σε συγκεκριμένη κατηγορία πελατών, τους οποίους περιγράφει ως «Συνεργάσιμους οφειλέτες».

Βάσει του από 01/10/2016 επικαιροποιημένου Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων οφειλών, δανειολήπτες με καταγγελμένη οφειλή καθώς και δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο Νόμο 3869/2010 δύνανται να εντάσσονται στο Στάδιο 3 της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων) μετά από την υποβολή της απαιτούμενης, στον εν λόγω Κώδικα, πληροφόρησης μέσω της συμπλήρωσης της Τυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης συνοδεία της σχετικής υποστηρικτικής τεκμηρίωσης, για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής των οφειλών τους.

Η Credit-M σεβόμενη το εν λόγω ειδικό πλαίσιο έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει τα όσα ορίζονται από αυτό, παρέχοντας στους πελάτες που πληρούν τα κριτήρια ένταξής τους, μια σειρά προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Αναλυτικές πληροφορίες για το Ειδικό Πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας μπορείτε να βρείτε εδώ, ή να ενημερωθείτε καλώντας στην γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, στα τηλέφωνα που αναγράφονται στο δεξί μέρος της σελίδας, στα οποία μπορείτε να καλείτε καθημερινά από 09:00 έως 17:00 (εκτός από Σάββατα, Κυριακές και αργίες), όπου εξειδικευμένος υπάλληλος θα μπορέσει να σας λύσει τις όποιες απορίες έχετε, και να σας βοηθήσει με την υπαγωγή σας εντός πλαισίου.

Εφόσον πληροίτε τα κριτήρια υπαγωγής στο εν λόγω πλαίσιο, θα θέλαμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο προκειμένου να διαβάσετε αναλυτικά τις δυνατότητες που σας παρέχει το ειδικό αυτό πλαίσιο, καθώς επίσης τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσατε να ζητήσετε την υπαγωγή σας εντός αυτού, αλλά και τα προγράμματα που προσφέρει η εταιρεία μας, μέσω της χρήσης του παρακάτω εντύπου:

  • Επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας
  • Την πιο πρόσφατη φορολογική σας δήλωση ή
  • Το πιο πρόσφατο επίσημο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος σας
  • Για τους μισθωτούς υπαλλήλους, αντίγραφο της τελευταίας μισθοδοσίας τους, όχι παλαιότερο των δύο μηνών
  • Για συνταξιούχους, αντίγραφο της συντάξεώς τους, όχι παλαιότερο των δύο μηνών
  • Για τους πελάτης που διαμένουν στο Εξωτερικό, πρόσφατο αντίγραφο της μισθοδοσίας τους και το πιο πρόσφατο διαθέσιμο Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή Φορολογική Δήλωση
  • Για τους ανέργους, Πιστοποιητικό Ανεργίας ή Βεβαίωση από τον τελευταίο εργοδότη που να επιβεβαιώνει την τελευταία εργάσιμη ημέρα σας στην εταιρεία
  • Αντίγραφο της Άδειας Παραμονής ή Εργασίας όπου κρίνεται απαραίτητο

Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που:

Είχατε κάνει αίτημα προκειμένου να αξιολογηθείτε για την υπαγωγή σας στο εν λόγω Ειδικό Πλαίσιο, και θέλετε να επανεξεταστεί το αίτημά σας, είτε διότι απορρίφθηκε, είτε διότι εγκρίθηκε κάποιο πρόγραμμα που θεωρείτε ότι δεν σας καλύπτει, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και μας αποστείλετε το Τυποποιημένο Έγγραφο Ενστάσεως επί της Πρότασης.

‘Εχετε χαρακτηριστεί από την Credit-M με βάση τα όσα αναφέρει το Ειδικό Πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας ως Μη Συνεργάσιμος Δανειολήπτης, και επιθυμείτε τον αποχαρακτηρισμό σας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και μας αποστείλετε το Τυποποιημένο Έγγραφο Ενστάσεων καθώς επίσης και μια αίτηση υπαγωγής στον Κώδικα Δεοντολογίας μέσω της ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) και όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά.

Τα στοιχεία κατά περίπτωση ενδέχεται να μεταφερθούν στις συνεργαζόμενες δικηγορικές εταιρίες,
Φράγκου Δικηγορική Εταιρία, Διεύθυνση: Κοραή 3, Τ.Κ. 10564 Αθήνα, Τηλ: 211-1044300, Fax : 210-2119988, e-mail: info@credit-m.gr και
Αθανασία Σταυροπούλου και Συνεργάτες, Διεύθυνση: Κόνιαρη 45, Τ.Κ. 11471 Αθήνα, Τηλ :218-2181428, Fax : 218-2181429, e-mail: info@stavropoulou-law.gr

Τέλος, προς διευκόλυνσή σας, να σας αναφέρουμε ότι για την εξυπηρέτησή σας μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς, αποστέλλοντας εγγράφως τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας, ή τυχόν παρατηρήσεις σας ή οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε στο e-mail codeinfo@credit-m.gr