Υπηρεσίες

Η Credit Μ έχει αναπτύξει τεχνογνωσία στην εξυπηρέτηση των καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών στην ελληνική αγορά σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Οι δραστηριότητες της Credit M περιλαμβάνουν:
α) Έκδοση και εξυπηρέτηση χαρτοφυλακίου πιστωτικών καρτών και       καταναλωτικών δανείων,
β) Διαχείριση χαρτοφυλακίων καταναλωτικής πίστης και
γ) Εξυπηρέτηση πελατών: Ενημέρωση Υπολοίπου και Οφειλών, Έκδοση και      Αποστολή Κίνησης Λογαριασμού.

Στόχος της Credit M είναι, στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο της χώρας, να διαχειριστεί το χαρτοφυλάκιό της, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή του πάντα σε αγαστή συνεργασία με τους πελάτες της και σε κάθε περίπτωση εντός του υφιστάμενου νομικού πλαισίου.

Αναγνωρίζοντας ότι το σημαντικότερο περιουσιακό της στοιχείο είναι η διαχρονική εμπιστοσύνη και αφοσίωση των πελατών της, η Credit M αξιολογεί καθημερινά τα μηνύματα που λαμβάνει, προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες της στις σύγχρονες απαιτήσεις και στις ιδιαίτερες συγκυρίες που επικρατούν.

Πρόθεση της Credit M είναι να εξελίξει τη δραστηριότητά της στον συγκεκριμένο χώρο και με τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος να παρέχει μια διευρυμένη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών στο κοινό.
 
 
34642533031