Ευκαιρίες καριέρας

Επενδύουμε στην αξιοκρατική επιλογή των ανθρώπων μας, ακολουθώντας διαφανείς διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής κατάλληλων υποψηφίων και αξιοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία αξιολόγησης.

Η αξιοποίηση ενιαίων κριτηρίων αποτελεσματικότητας, τα οποία αποτυπώνονται στα προηγμένα συστήματα αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται από την Credit M, επιτρέπει την ευθυγράμμιση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού με τους στρατηγικούς στόχους της.

Αναζητούμε ανθρώπους που μοιράζονται το όραμα και τις αξίες μας και επιλέγουμε εκείνους που διαβλέπουμε ότι μπορούν να εξελιχθούν κοντά μας και να συμβάλουν ουσιαστικά στην αναπτυξιακή μας πορεία.

Θέσεις εργασίας

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις αυτή τη στιγμή.

Αποστολή βιογραφικού

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα
στη διεύθυνση hr@credit-m.gr.

Η Credit M βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που μας αποστέλλετε θα τηρηθούν με εμπιστευτικότητα και δεν θα επικοινωνηθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους (σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679).